ניסור בטון יעיל ובטוח

 
יזמים רבים בוחרים כיום בשיטת ניסור בטון על מנת להרחיב את החללים בביתם, או לחלופין לפתוח חלון נוסף בחדר השינה או אפילו יציאה לחצר נוספת. שיטת ניסור בטון הפכה לפופולרית מאוד בקרב קבלנים אשר ממליצים עליה כאשר הם נדרשים לבצע שינוי במבנה, אך היא ראוי לתת תשומת לב רבה על אמצעי הזהירות בעת ניסור בטון שכן אם אין שומרים על כמה כללים בסיסיים, כל יתרונותיושל ניסור בטון לא שוות את המאמץ. אמצעי הזהירות בעת ניסור בטון פשוטים אך חשובים, ומתחלקים בין מבצע הניסור עצמו, אנשים בסביבת העבודה שלו וכן גם המבנה עליו הוא עובד.

אמצעי זהירות בסיסיים

מבצע העבודה של ניסור הבטון יתבקש ללבוש ולעטות עליו את כלל אמצעי הזהירות למען ביטחונו האישי. עליו לכסות את פיו ואת נחיריו על ידי מסכת עבודה, שתגן עליו מפני האבק שיווצר בזמן הניסור. חבישת משפקי מגם היא חשובה שכן היא מגנה על העיניים מפני נתזי בטון שעשויים להתעופף בזמן הניסור, ולפגוע בעיניו שלהפועל. אותו כלל תופס גם לגבי עבודה עם כפפות עבודה תקניות, אשר יגנו עליו מפני הנתזים שיתעופפו בזמן הניסור, וכן ללבוש חולצה בעלת שרוולים ארוכים שיגנו על עורו מפני אותם נתזים. אטמי אוזניים אואוזניות מגן גם הם חשובים לטובתו של הפועל על מנת לא לגרום לפגיעה בעור התוף.
 
עבודת ניסור
 
ניסור בבטון
 

זהירות על התשתיות

אמצעי זהירות בעת ניסור בטון חשובים נוספים הם בדיקה של הימצאותן של תשתיות מים, חשמל או תקשורת בתוך הקיר לפני הניסור. פגיעה באחת התשתיות הללו עשויה לגרום לבעיות רבות ולעיכובים בעמידה בזמן היעד שהגדרתם לעצמכם – הצפות לא צפויות או קצרים חשמליים הם הדבר האחרון שאנו רוצים בזמן השיפוצים. חשוב מאוד לתחום אזור העבודה ולחסום כניסה של אנשים שאינם צריכים להימצא באזור העבודה על מנת שלא ייפצעו מנתזי בטון או ינשמו את האבק שנוצר בזמן הניסור. מכל מקום, כאשר קבלן הביצוע יגיע לבצע את עבודתו, שימו לב כי הוא ממלא אחר כל הוראות אמצעי הזהירות בעת ניסור בטון הדרושות על מנת להימנע מתביעה משפטית במקרה של פציעה.